MEB’den yönetmelik değişikliği

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine “Olağanüstü durumlarda sınıf geçme ve öğrenci başarısının değerlendirilmesi” başlığı altında ek bir madde eklendi
MEB
Tüm dünyada ve ülkemizde görülen koronavirüs (COVID-19) salgını neticesinde Milli Eğitim Bakanlığı ( MEB) tarafından, yüz yüze eğitim öğretimine ara verilmiş olup bu süre zarfında öğrencilerin yıl sonu başarı durumları ve telafi eğitimlerine ilişkin hususlarda düzenlemeler yapıldı.


MEB’den yapılan açıklamaya göre, bu kapsamda;


* “Olağanüstü durum, sel, deprem, elverişsiz hava şartları ve benzeri doğal afetler ile hastalık/salgın hastalık gibi nedenlerle ilçe, il veya ülke genelinde eğimin aksaması durumunda eğitim ve öğretime ara verilecektir.


* Öğrencilere uzaktan eğitim verilebilecek ve verilen bu uzaktan eğitim puanla değerlendirilmeyecektir.* Yüz yüze yapılamayan eğitimlerin telafisi yapılabilecektir. Bu dönemde adana escort işlenemeyen öğretim programlarına ait konular ile buna bağlı kazanımların elde edilmesi için gerekirse hafta sonları da eğitim yapılabilecektir.


* Telafi eğitimi yapılması durumunda ilköğretim kurumlarında bu telafi eğitimi puanla değerlendirilmeyecektir.


* İlkokul 4’üncü sınıf ile ortaokuldaki öğrencilerin bir dönem puanı olması kaydıyla bu puanın ders geçme puanı altında kalıp kalmamasına bakılmaksızın tüm öğrenciler bir üst sınıfa geçecektir. Ayrıca var olan dönem puanı öğrencilerin yıl sonu puanı olarak kabul edilecek bu puan diğer hesaplamalarda da kullanılacaktır.


* İlkokul 1’inci, 2’nci ve 3’üncü sınıflardaki öğrencilerin başarısı, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin devam ettiği dönemdeki başarılarına göre değerlendirilecek olup bu öğrenciler de bir üst sınıfa geçecektir. Ancak ilkokullardaki öğrencilere, adana escort bayan velilerin yazılı talebi halinde sınıf tekrarı yaptırılabilecektir.


ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ


Yapılan bu düzenleme ile:* Adı geçen Yönetmeliğe “Olağanüstü durumlarda sınıf geçme ve öğrenci başarısının değerlendirilmesi” başlığı altında ek bir madde eklenmiştir.


* İlçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi nedenlerle Bakanlıkça veya il/ilçe hıfzıssıhha kurulunun kararına istinaden mahalli mülkî idare amirince ortaöğretim kurumlarının tamamında ya da bir kısmında eğitim ve öğretime ara verilmesi, öğrencilerin sadece bir dönem puanının bulunması ve ara vermeye sebep olan şartların devam etmesi nedeniyle telafi programının uygulanamayacak olması durumunda öğrencilerin yılsonu puanı, bir dönem puanı ile belirlenecektir.


* escort adana Bu kapsamında; doğrudan sınıf geçme şartlarını sağlayan öğrenciler doğrudan, doğrudan sınıfı geçme şartlarını sağlamayan öğrenciler alt sınıflar da dâhil başarısız ders sayısı toplamına bakılmaksızın sorumlu olarak, geçecekleredir.


* Meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarında öğrenim görenlerden işletmelerde meslekî eğitim gören öğrenciler; beceri sınavının yapılamaması durumunda işletmede beceri/meslekî eğitim dersinin bir dönem başarı puanı, bu dersin yılsonu başarı puanı olarak değerlendirilecektir.


* Teorik ve uygulamalı derslerin eğitimini işletmelerde yoğunlaştırılmış olarak gören öğrenciler, önceki sınıflarda yoğunlaştırılmış eğitim programına katılmış olmaları şartıyla bir üst sınıfa geçeceklerdir.


* Devamsızlık nedeniyle sınıf tekrarına kalan öğrenciler bu kapsamında değerlendirilmeyecektir.


Yukarıda belirtilen gerekçelerle yüz yüze yürütülmekte olan eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verildiği durumlarda, uzaktan eğitim yapılabileceği, ancak uzaktan eğitimde puanla değerlendirme yapılmayacağı hükme bağlanmıştır.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.